Tarieven

Eerste gesprek gratis

Het eerste gesprek is oriënterend, wij nemen de kosten voor onze rekening zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of uw probleem een juridisch probleem is waar een advocaat u bij kan helpen.

Het uurtarief

Indien wij tijdens het oriënterend gesprek beoordelen dat uw zaak bijstand van een advocaat behoeft zullen wij de kosten die aan de verdere bijstand verbonden zijn met u bespreken. Wij streven er naar om u een zo duidelijk beeld te geven van de te verwachten kosten om zoveel als mogelijk te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

In beginsel wordt een uurtarief gehanteerd tussen de € 150,– en € 190,– exclusief btw. De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Bij het eerste gesprek zal het tarief duidelijk worden besproken.

”All-in-tarief”

In sommige gevallen kan er voor een zaak een ”all-in-tarief” worden afgesproken. De advocaat spreekt dan een vast bedrag met u af voor de behandeling van de zaak. Dit is vaak een stuk voordeliger en u weet dan van te voren concreet waar u aan toe bent. De advocaat bespreekt met u of uw zaak hiervoor in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

Vaste klanten

Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd. Te denken valt aan ondernemingen die ons kantoor inschakelen als huisadvocaat of particulieren die om wat voor reden dan ook vaker dan anders een advocaat nodig hebben. Daarnaast werken wij ook met advies/procedure abonnementen. U kunt dan telefonisch en mailadvies kunt krijgen voor uw juridische vragen zonder verdere kosten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro deo)

LANS Advocaten staat voor het principe dat ‘het recht’ toegankelijk dient te zijn voor iedereen, ook voor degene die niet in staat zijn een uurtarief te kunnen betalen. Wij staan om die reden dan ook mensen bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel ‘het toevoegingstelsel’ oftewel pro deo genoemd. De advocaat zal bij het oriënterend gesprek samen met u beoordelen of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. Indien dit het geval lijkt te zijn zal er een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand voor uw worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of u voor een zogeheten toegevoegd advocaat in aanmerking komt. Indien dit het geval is betaalt de overheid mee de kosten voor de advocaat. U dient echter zelf nog wel een eigen bijdrage aan de advocaat te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt eveneens vast gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

De vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en, zo ja, wat de hoogte van uw eigen bijdrage zal zijn hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Incassozaken

Voor het incasseren van uw vordering hanteren wij een incassotarief. Dat tarief is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Indien nodig zullen we een gerechtelijke procedure starten. Wij streven er naar geen onnodige kosten te maken: mocht blijken dat een vordering ons inziens oninbaar is dan laten wij u dat weten.

Overige kosten

Indien een procedure noodzakelijk is zullen aan u mogelijk kosten van de in te schakelen deurwaarder worden doorberekend. Daarnaast kan de rechtbank griffierechten in rekening brengen. Deze kosten en eventuele andere kosten die samenhangen met het voeren van de procedure zullen door het kantoor aan u worden doorberekend. Op www.rechtspraak.nl kunt u lezen hoeveel griffierecht u verschuldigd zult zijn

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?