Erfrecht

Wanneer iemand overlijdt moeten er veel zaken worden geregeld. Denk aan de aangifte van het overlijden, de uitvaart, maar ook de financiële en administratieve afwikkeling. Het erfrecht bepaalt de overgang van de schulden en bezittingen van de erflater op zijn of haar erven.

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Bij het afwikkelen van een nalatenschap is het verstandig uzelf door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat bij te laten staan, zeker wanneer de afwikkeling niet zonder slag of stoot verloopt. Allerlei zaken zijn van belang. Wie zijn de erfgenamen? Heeft de overledene een testament? En zo niet, wie is dan op grond van het wettelijk versterferfrecht erfgenaam? Een erfrechtadvocaat kan u helpen om een antwoord te vinden op deze vragen. Een erfrechtadvocaat heeft aandacht voor de emotionele kant van het overlijden, zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Is er een testament?

In een testament worden zaken vastgelegd als een onterving, een erfstelling, de toekenning van een legaat en de benoeming van een executeur. Ook kan er een wettelijke verdeling in het testament worden opgenomen. In het testament kan tevens zijn bepaald wanneer kinderen hun vordering kunnen claimen. Weet u niet precies welke zaken op uw situatie van toepassing zijn? Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht biedt bijstand.

Aanvaarden of niet?

Speelt u met de vraag of u een erfenis moet verwerpen of aanvaarden? Hoe zit het met een nalatenschap als u en uw partner niet getrouwd zijn? Als het gaat om de afwikkeling van een nalatenschap of erfenis zijn er allerlei zaken waarmee u rekening dient te houden. Een advocaat met specialisatie erfrecht is hierin deskundig en kan u ook hierbij van advies voorzien.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met LANS Advocaten en informeer of wij u kunnen helpen.

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?