Jeugdrecht en Jeugdstrafrecht

Het jeugdrecht kan in Nederland grofweg in twee onderdelen verdeeld worden. Het civiele jeugdrecht, ook wel het jeugdbeschermingsrecht genoemd en daarnaast kennen we het jeugdstrafrecht. Bij LANS Advocaten werken deskundige advocaten die op beide rechtsterreinen juridische bijstand leveren.

  • Civiel Jeugdrecht

Er kunnen zich door allerlei omstandigheden problemen voordoen tijdens de opvoeding kan uw kind waardoor uw kind onder toezicht wordt gesteld of wellicht zelfs uit huis wordt geplaatst. Een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw kind. In dat geval is bijstand van een civiel jeugdrechtadvocaat van groot belang. Bij LANS Advocaten werken gespecialiseerde advocaten die veel ervaring hebben in het bijstaan van minderjarigen en ouders.

Onze advocaten u onder andere in de volgende situaties bijstaan:

  • Bij een verzoek tot ondertoezichtstelling;
  • Bij een verzoek tot uithuisplaatsing;
  • Bij een verzoek tot plaatsing in gesloten jeugdzorg.

In voorgaande gevallen kan ons kantoor u ook bijstaan in hoger beroep.

  • Jeugdstrafrecht

Voor minderjarigen die met politie en justitie in aanraking komen gelden in het strafrecht soms andere regels dan voor volwassenen. Daarnaast is een aanhouding en het verblijf in een politiecel of een jeugdgevangenis een nare ervaring, die veel impact heeft op een kind. Een goede advocaat in het jeugdstrafrecht heeft niet alleen kennis nodig van het ‘normale’ strafrecht, maar moet ook verstand hebben van de regels die van toepassing zijn op minderjarige verdachten. Daarnaast vraagt het bijstaan van minderjarigen veelal om een andere benadering dan volwassenen . Zo is het heel  belangrijk dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt om te zorgen dat de minderjarige precies begrijpt waar het over gaat en waar hij of zij aan toe is.

Een minderjarige die met het strafrecht in aanraking komt, kan op een zitting bij de kinderrechter moeten verschijnen of, voor zwaardere delicten, bij de meervoudige kamer (3 rechters). Bij lichtere delicten wordt een minderjarige uitgenodigd voor een zogeheten TOM-zitting. Dit betekent dat de minderjarige tijdens een gesprek bij het openbaar ministerie een strafvoorstel krijgt. Als de minderjarige dit voorstel accepteert dan volgt er geen zitting bij de rechter meer.

In alle voorgaande procedures is het van belang dat de minderjarige door een deskundige advocaat wordt bijgestaan. Een advocaat die de rechten en de belangen van de minderjarige als uitgangspunt neemt en daarbij opkomt voor de minderjarige. Een goede voorbereiding van de zaak is van belang en om die reden bespreken de advocaten van LANS Advocaten de zaak uitgebreid met de minderjarige op kantoor. In het geval van detentie wordt de minderjarige bezocht in de inrichting. Bij al deze contacten wordt er een zo goed mogelijke inschatting gemaakt wat er kan gebeuren en wat hij of zij kan verwachten zodat de minderjarige zo goed mogelijk weet waar hij of zij aan toe is.

 

Het is belangrijk dat u weet dat de overheid aan uw kind in een strafzaak in de meeste gevallen een advocaat krijgt toegewezen door de rechtbank. Uw kind heeft echter wel keuzevrijheid aangaande de advocaat die hem of haar in deze ingrijpende procedure bijstaat. Met andere woorden: uw kind mag altijd om een specifieke advocaat vragen, op ieder moment in de procedure.

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?