Schuldsanering (WNSP)

Bent u geweigerd voor de WSNP? Wordt uw WSNP tussentijds beëindigd? Dreigt u geen schone lei te krijgen? Snel handelen is essentieel! Voorkom dat termijnen verlopen! Neem direct contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geeft mensen met grote schulden de kans om deze in een periode van drie jaar te saneren. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Tijdens de WSNP leeft u van een minimuminkomen en bij het naleven van alle verplichtingen krijgt u een schone lei. Dat wil zeggen dat al uw resterende schulden worden kwijtgescholden.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in de volgende situaties:

  • Toelating tot de WSNP; hoger beroep bij afwijzing

Om toegelaten te worden tot het WSNP-traject, moet de schuldenaar “te goeder trouw” zijn bij het ontstaan van de schulden. Omdat daarover discussie kan bestaan, is het mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter om toelating te weigeren. Let op: hoger beroep moet door een advocaat worden ingesteld binnen 8 dagen na de uitspraak.

  • Tussentijdse beëindiging; bijstand ter zitting

Als de bewindvoerder van vindt dat u tijdens de looptijd van de WSNP een of meer verplichtingen niet nakomt, dan kan hij u voordragen voor tussentijdse beëindiging van de WSNP. Als beëindiging volgt is alles echt voor niets geweest. Bovendien kunt u dan 10 jaar lang niet meer in de WSNP komen.

Als u wordt voorgedragen voor tussentijdse beëindiging, dan kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

 

  • Eindzitting: schone lei of niet?

Aan het einde van de WSNP-termijn van 3 jaar wordt door de rechter beoordeeld of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Is dat het geval, dan zult u van de bewindvoerder een positief advies voor een schone lei krijgen. Geeft de bewindvoerder echter een negatief advies over de schone lei, dan kunt u zich laten bijstaan door een advocaat op de eindzitting. Indien de schone lei door de rechtbank wordt geweigerd kunt u daartegen in hoger beroep. Ook in dat geval kunt u zich laten bijstaan.

Bij LANS Advocaten hebben wij uitgebreide ervaring in het behandelen van WSNP-zaken. Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Uiteraard zullen wij ook bij dit soort geschillen samen met u bekijken of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt.

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?