Arbeidsrecht

Bij LANS Advocaten staan wij zowel werkgevers als werknemers bij die te maken krijgen met een arbeidsconflict.

Een (dreigend) ontslag, het niet voldoen aan de regels die gelden bij ziekte, het niet doorbetalen van loon,  de vordering tot nakoming van een concurrentiebeding door de ex-werkgever; het zijn allemaal voorbeelden van zaken waarmee een werknemer te maken kan krijgen. Zaken die ingrijpend zijn voor de werknemer en meestal dringend. Dit vraagt van onze arbeidsrechtadvocaten niet alleen deskundigheid maar ook een hoge mate van flexibiliteit, snelheid en inlevingsvermogen.

Deze eigenschappen komen ook goed van pas in onze dienstverlening aan de werkgever. De ondernemer wil dat zijn juridische zorgen uit handen worden genomen. Dat begrijpen wij. Regelmatig fungeren wij daarbij ook als sparringpartner voor directie en de (HR)manager. Wij spreken heldere taal en kiezen voor praktische en creatieve oplossingen.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren en procederen onder andere op de volgende gebieden:

  • Ontslagrecht;
  • Reorganisaties en herstructurering;
  • Overgang van onderneming;
  • Loonvorderingen;
  • Sociaal zekerheidsrecht (WW, WIA, ZW);
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • Werkgeversaansprakelijkheid;
  • Concurrentiebeding, relatiebeding geheimhoudingsbeding.

Het kan voor komen u als ondernemer te maken krijgt met andere juridische vragen of problemen dan hiervoor genoemd. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een faillissement of een overname. In dat geval is het van belang om de zaak niet enkel vanuit arbeidsrechtelijk perspectief te bekijken. Dan staan onze advocaten met aanverwante expertises voor u klaar.

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?