Sociaal zekerheidsrecht

Heeft de sociale dienst uw uitkering ingetrokken? Komt u er niet uit met het UWV of een andere uitkeringsinstantie? Ook voor dit soort problemen bent u bij LANS Advocaten aan het goede adres wij helpen u hier graag bij.

 

Als u een probleem heeft met het toekennen, intrekken of uitbetalen van uw uitkering, zijn uw belangen groot. Immers, met uw uitkering moet u in uw levensonderhoud voorzien. Een beslissing van een uitkeringsinstantie, zoals het UWV of de Sociale Dienst, kan dan ook grote gevolgen voor u hebben.

U kunt de hulp van onze gespecialiseerde advocaten onder meer inschakelen bij geschillen over:

  • Het toekennen of intrekken van uitkeringen;
  • Het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van uitkeringen;
  • Het opleggen van een boete of maatregel door een uitkeringsinstantie;
  • Studiefinanciering, of verhaal van bijstand door de sociale dienst.

In alle voorgaande gevallen kunnen wij voor u het besluit van de uitkeringsinstantie aanvechten door bezwaar en/of beroep in te stellen tegen de beslissing.

Uiteraard zullen wij ook bij dit soort geschillen samen met u bekijken of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt.

HEEFT U VRAGEN OVER EEN JURIDISCH PROBLEEM?