Scheiden en partneralimentatie? Lees hier de verwachte wijzigingen in 2020.

Naar verwachting worden in 2020 nieuwe regels voor de alimentatieplicht na scheiding van kracht. Deze nieuwe regels gaan zowel gelden voor beëindigde huwelijken als bij beëindigde geregistreerd partnerschappen. De Tweede Kamer is reeds in 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Momenteel ligt het voorstel bij de Eerste Kamer. Deze  moet overigens nog wel akkoord gaan met de wetswijziging alvorens de wet kan worden ingevoerd. De verwachting is evenwel de de hieronder geschetste regeling uiteindelijk zal worden ingevoerd.

Hoe zijn de huidige regels? Een kort overzicht.

Scheiding vóór 1 juli 1994

Voor scheidingen die vóór 1 juli 1994 zijn uitgesproken golden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner hebt afgesproken of na de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Scheiding vanaf 1 juli 1994

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 uitgesproken? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

 • maximaal twaalf jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal twaalf jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen

Wat gaat er voor scheidingen vanaf 2020 veranderen? Ik geef u de algemene regel met drie uitzonderingen:

Scheiding vanaf 1 januari 2020

Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan zijn:

 1. Kinderen jonger dan twaalf jaar
  Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
 2. Lang huwelijk
  Als het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd.
 3. Lang huwelijk en geboren vóór 1970
  Er geldt een overgangsregeling voor ex-partners die geboren zijn op of voor 1 januari 1970, die pas over meer dan tien jaar AOW krijgen en bij wie het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar. In deze situatie is de alimentatieduur maximaal tien jaar.

Overigens houdt de rechter in schrijnende gevallen altijd het laatste woord. De mogelijkheid om in die gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen blijft bestaan. Daarnaast houden partners ook de mogelijkheid om zelf in onderling overleg een andere termijn af te spreken.

Fiscale aftrek alimentatie

De komende jaren verandert ook de fiscale aftrek van partneralimentatie. In 2019 is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, maar dit tarief daalt geleidelijk naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.