Herstelmogelijkheid voor gedupeerden ten onrechte opgelegde strafbeschikkingen

Burgers die in het verleden gedupeerd zijn door onterechte strafbeschikkingen moeten daartegen alsnog in verzet kunnen gaan. En zeker als een zaak versneld door een officier van justitie wordt behandeld, moet rechtsbijstand door een advocaat plaatsvinden. Daarvoor pleit de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in de aanloop naar een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren is vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek geuit op het instrument van de OM-strafbeschikking, recentelijk in het NRC. Op basis van de door NRC gegeven praktijkvoorbeelden én de uitkomsten van eerdere onderzoeken, staat vast dat een onbekend aantal burgers geconfronteerd is met een strafbeschikking waarvan de bewijsvoering niet deugde. Zij zijn waarschijnlijk onterecht ‘veroordeeld’. Met alle gevolgen van dien: het moeten betalen van een boete, maar ook het krijgen van een strafblad. Ook bestaat de kans dat zij hierdoor geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen.

Herstelmogelijkheid
Dat moet herstelbaar zijn, vindt de NOvA . Burgers moeten, na bestudering van hun dossier, alsnog in verzet kunnen gaan. Het OM zou alsnog actief moeten regelen dat in die zaken recht wordt gedaan.

Adequate rechtsbijstand bij ZSM
De NOvA bepleit al jaren het belang van een structurele inbedding van rechtsbijstand bij ZSM, een werkwijze waarbij een officier van justitie kan beslissen een zaak versneld af te doen, zonder rechter. Een flink deel van de strafbeschikkingen wordt via ZSM uitgevaardigd.

Er is veel kritiek op de zorgvuldigheid in dit soort zaken. Juist in zaken die door de officier van justitie zelf, dus zonder tussenkomst van een onpartijdige rechter, versneld worden afgedaan moet de verdachte weten wat zijn rechten zijn en goed geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen. Die bijstand hoort, net als bij de rechter, plaats te vinden door een partijdige en onafhankelijke belangenbehartiger. Tijdige betrokkenheid van een advocaat zou in veel gevallen misstanden hebben kunnen voorkomen.

Bron: advoctatenorde.nl