Voor particulieren en bedrijven!

LANS advocaten is een ambitieus en gedreven advocatenkantoor waar zowel particulieren als bedrijven terecht kunnen voor rechtshulp

Lees meer
Gespecialiseerde advocaten!

Iedere advocaat die werkzaam is bij LANS advocaten is gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden.

Lees meer
Probleemoplossend en persoonlijk!

Ons kantoor gaat probleemoplossend te werk. We zijn betrokken bij onze cliënten en kiezen voor een persoonlijke benadering.

Lees meer
Vorige Volgende

Disclaimer

Gebruik maken van de content van de website van Lans advocaten is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Lans advocaten uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van Lans advocaten en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op(rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming Lans advocaten.

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Lans advocaten, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Lans advocaten geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.